top of page
  • Writer's pictureRonja Norja

Sisällöntuotannon hinta

Kun tarvitset sisältöjä verkkosivuille, blogiin tai somekanaviin, löydät varmasti samanlaiselle sisältötuotteelle monta erilaista hintaa. Blogikirjoitus voi maksaa sata tai tuhat euroa. Mistä sisällöntuotannon hinta oikein muodostuu ja miksi hinnat vaihtelevat niin paljon? Sukelletaan tässä kirjoituksessa näihin kysymyksiin.


Sisällöntuotanto pitää sisällään tekstisisällöt, kuvat, videot ja äänituotannot. Oikeastaan kaiken, mitä yritys julkaisee joko verkkosivuillaan tai muissa kanavissaan. Tässä kirjoituksessa keskityn kuvaamaan tekstisisältöjen tuottamisen hinnanmuodostusta, mutta suunnilleen samat periaatteet pätevät muihinkin sisältömuotoihin.


Sisällöntuotannon hinta. Kultainen mustekynä.

Mistä sisällöntuotannon hinta muodostuu?

Sisällöntuotannon hintaan vaikuttaa moni asia ja se muodostuu monesta eri palasesta. Hintaan on leivottu yleensä sisään ainakin:

  • Yrityksen sivukulut

  • Taustatyöhön ja sisällön tuottamiseen käytetty työaika

  • Sisällöntuottajan hankkima osaaminen ja ammattitaito

  • Sisällön asiakkaalle tuottama hyöty tai arvo

Mietitkö sisältöjen tilaamista? Tutustu palveluihini ja ota yhteyttä!


Useimmiten sisällöntuottaja työskentelee freelancerina joko laskutuspalvelun kautta tai omalla y-tunnuksella. Sekä laskutuspalvelua käyttäessä että yrittäjänä työskentelyyn kuuluu erilaisia sivukuluja. Näitä ovat esimerkiksi netti, työvälineet, kirjanpito tai laskutuspalvelun käyttömaksut, päätoimisella kevytyrittäjällä tai yrittäjällä YEL-vakuutus ja mahdolliset muut vakuutukset.


Työvälineitä, joita sisällöntuottaja ainakin tarvitsee, ovat muun muassa verkkoyhteys, tietokone, jonkinlainen pilvipalvelu tai tekstinkäsittelyohjelma, sekä mahdollisesti verkkosivut domaineineen. Usein yrittäjä tai freelancer tarvitsee toimintansa pyörittämiseen myös puhelinliittymän ja ammattilehtiä tai kirjallisuutta oman ammattitaitonsa ylläpitoon. Näistä työn mahdollistavista välineistä ja palvelusita muodostuu sekä kertaluonteisia että kuukausittaisia kuluja, jotka sisällöntuottajan on leivottava mukaan palvelunsa hintaan.


YEL-vakuutus on yrittäjän sosiaaliturva ja se on pakollinen päätoimisille kevytyrittäjille ja yrittäjille. Siinä missä palkansaajan sosiaaliturvamaksut napataan automaattisesti palkasta, on freelancerin huolehdittava sosiaaliturvastaan itse ja laskettava maksut omaan hinnoitteluunsa.


Kulujen lisäksi sisällöntuotannon hinnassa näkyvät sisällöntuottajan kerryttämä kokemus, osaaminen, koulutus ja ammattitaito. Kokeneella sisällöntuottajalla voi olla pohjakoulutuksen lisäksi vuosien kokemus sisältöjen tuottamisesta sekä palkkatyössä että freelancerina, hän on voinut täydentää osaamistaan kursseilla, koulutuksilla ja perehtymällä itse alansa uusiin tuuliin ammattikirjallisuuden kautta.


Useat sisällöntuottajat tuottavat erilaisia sisältöjä myös vapaa-ajallaan harrastusten muodossa ja ylläpitävät näin osaamistaan.


Osaaminen on kertynyt vuosien aikana ja sisällöntuottaja on voinut panostaa siihen paljon sekä aikaa että rahaa. Freelancerin oman osaamisen ylläpito tapahtuu aina omalla ajalla. Tätä kertynyttä ja koko ajan kertyvää osaamista ja kokemusta ei voi jättää hinnoitteluyhtälöstä pois.


Lisäksi sisällöntuottajan on osattava hinnoitella myös sisältönsä asiakkaalle tuottama arvo. Tämä lienee tärkein sisällöntuotannon hintaa määrittävä tekijä.


Hyvä tekstisisältö verkkosivuilla voi tuoda asiakkaalle sekä hyviä liidejä että suoria lisätuloja. Taitava sisällöntuottaja kirjoittaa tekstin hakukoneiden kannalta fiksusti, jolloin potentiaaliset lukijat ja ostajat löytävät sisällön helpommin ja löytävät sisällöstä etsimänsä tiedon. Kun tieto on tarjottu sopivassa paketissa, hyvin laadittu sisältö ohjaa lukijaa toimintaan - ostamaan, tilaamaan tai kysymään lisätietoja.


Sisällöntuotannon hinta. Valokyltti, jossa lukee "We are all made of stories".

Kertooko hinta sisällöntuotannon laadusta?

Voiko siis sisällöntuottajan ammattitaidon päätellä hänen palveluidensa hinnoista? Onko halpa aina kehnoa, ja kallis aina erinomaista? Pelkän hinnan perusteella ei ehkä voi tehdä näin suoria johtopäätelmiä mitään palvelua tilatessaan, mutta toisaalta voi ajatella, että kokenut tekijä osaa todennäköisesti myös hinnoitella työnsä oikein, suhteessa siihen hyötyyn, minkä työllään tuottaa asiakkaalleen.


Pelkkä hinta ei siis välttämättä suoraan kerro sisällöntuotannon laadusta, mutta se kertoo kuitenkin jotain tärkeää sisällöntuottajasta, ja yhdessä muiden saatavilla olevien tietojen kanssa, siitä voi päätellä jotain.


Liian halpa hinta voi kertoa sisällöntuottajan kokemattomuudesta tai siitä, ettei uskalla pyytää kohtuullista korvausta työstään. Aloitteleva sisällöntuottaja voi olla epävarma omasta osaamisestaan ja siksi hinnoitella oman työnsä alakanttiin. Hän voi siitä huolimatta olla taitava tekijä ja lopputulos olla laadukas.


Hyvin korkea hinta taas voi kertoa siitä, että sisällöntuottaja tuntee oman osaamisensa arvon - tietää olevansa hyvä. Mutta toisaalta itsevarmuudelle ei vällttämättä ole aina todellisia perusteita ja asiakas teetettyä yhtä hyvän blogitekstin myös edullisemmin.


Kaikista kalleinta sisällöntuotantoa saa yleensä tilattua markkinointi- ja viestintätoimistoilta. Niissä hinnoitteluun vaikuttaa tosin myös se, että sisällöntuottajan taustalla toimii lisäksi tiimi markkinoinnin asiantuntijoita ja palveluun voi sisällön lisäksi kuulua muutakin, kuten sisältö- tai markkinointisuunnittelua.


Sisällöntuotannon hinta. Laatikoittain alennuskirjoja: tutto a 1€.

Sisällöntuotannon hintaa kannattaakin tarkastella yhdessä muiden saatavilla olevien tietojen kanssa. Etsi tai pyydä sisällöntuottajalta lisäksi työnäytteitä, katsasta hänen mahdolliset verkkosivunsa ja someprofiilit. Ammattitaitoiselta sisällöntuottajalta löytyy yleensä työnäytteitä ja somekanavissakin on hänen itse tuottamaansa sisältöä. Pääset siis tarkastelemaan työn jälkeä jo etukäteen, ja voit itse arvioida, vastaako laatu hintaa.


Olet erään sisällöntuottajan verkkosivuilla juuri nytkin. Löydät palveluni hintoineen täältä ja työnäytteitä taas täältä.


Tekstin hinta riippuu sen laajuudesta

Tekstintuotannon hinta on yleensä myös sidoksissa tuotetun tekstin laajuuteen. Sisällöntuottajalta kuluu erilainen määrä työtä ja aikaa kevyen, lyhyen blogipostauksen kirjoittamiseen aiheesta, josta löytyy helposti tietoa, kuin laajan artikkelin laatimiseen monimutkaisesta aiheesta.


Sisällöntuotannon palvelut voi hinnoitella esimerkiksi laajuuden mukaan. Katso esimerkki hinnoittelusta täältä.


Seuraavissa kohdissa käyn läpi erilaisia hinnoittelumalleja, joita sisällöntuottajat saattavat käyttää. Mitä tahansa hinnoittelutapaa sisällöntuottaja käyttääkin, hän tarjousta tehdessään laskeskelee, kuinka paljon työaikaa hän tulee käyttämään sisältösi tuottamiseen. Hinnoittelumallien tarkoituksena on yleensä antaa myös asiakkaalle selkeä kuva siitä, mistä hän maksaa, ja kuvata tilatun työn laajuutta.


Tuntihinnoittelu sisällöntuotannossa

Yksi tapa hinnoitella omaa työtään on tuntihinnoittelu. Tämä on asiakkaalle läpinäkyvä hinnoittelutapa, sillä hän maksaa vain käytetyistä työtunneista.


Tuntihinnoittelua käyttävältä sisällöntuottajalta kannattaa kuitenkin myös kysyä arvio siitä, kuinka kauan hän luulee toimeksiannon vievän työtunteja. Näin laskun summa ei tule yllätyksenä. Useimmiten kokeneella sisällöntuottajalla on varsin hyvä käsitys siitä, miten kauan millaisenkin sisällön tuottamiseen kuluu aikaa ja hän saattaa suoraan kertoakin jo etukäteen, minkä kokoista laskua työstä voi odottaa.


Tuntihinnoittelussa on helppo ottaa huomioon tuotettavan sisällön vaativuus. Jos tekstin tuottamiseen liittyy paljon tiedonhankintaa tai esimerkiksi haastatteluja, tuntihinnoittelussa tällaiset aikaa vievät työvaiheet tulee otettua automaattisesti huomioon.


Sisällöntuottajan tuntihinta voi olla esimerkiksi 50-100 euroa, mutta vaihtelua on paljon.


Sisällöntuotannon hinta. Kannettava, jonka kannessa on tarroja.

Sana- tai merkkimäärään perustuva hinnoittelu

Erityisesti freelance-toimittajat tuntuvat suosivan merkkimäärään perustuvaa hinnoittelua. Tämä on myös näppärä tapa hinnoitella tekstintuotantoa ja kirjoittamista. Yleensä tietyn pituisen tekstin tuottamiseen kuluu suunnilleen saman verran aikaa.


Haasteena sana- tai merkkimäärään perustuvassa hinnoittelussa saattaa sisällöntuottajan kannalta olla, että lyhyemmänkin tekstin tuottamiseen saattaa kulua odotettua enemmän työtunteja, jos se vaatii paljon taustatyötä.


Sanamäärään perustuvassa hinnoittelussa sanahinta on usein 40 tai 50 senttiä sanalta.


Projektihinnoittelu

Sisällöntuottaja saattaa myös hinnoitella työnsä projektimaisesti sen mukaan, millainen toimeksianto on. Tällöin sisällöntuottaja arvioi toimeksiantokohtaisesti, millaisen työpanoksen asiakkaan tarvitsema sisältö häneltä vaatii ja hinnoittelee projektin sen mukaan.


Itse käytän projektityyppistä hinnoittelua, jossa olen määritellyt eri tyyppisille teksteille suuntaa-antavat hinnat. Teen kuitenkin yleensä tarkemman tarjouksen kuultuani asiakkaan tarpeet. Arvioin tarjousta tehdessäni asiakkaan tarvitseman sisällön pituutta sanamääränä, vaativuutta taustatyön osalta sekä näiden perusteella työtunteja, joita arvioin sisällön tuottamiseen käyttäväni. Näin pystyn myös arvioimaan, kuinka monta projektia voin ottaa esimerkiksi viikolle tai kuukaudelle.


Yksi tapa hinnoitella sisällöntuotanto on myös kuukausihinnoittelu. Jos asiakas tarvitsee jatkuvaa sisällöntuotantoa, vaikkapa kaksi blogitekstiä kuukaudessa, on järkevää sopia kiinteä kuukausihinta.


Projekti- tai kuukausihinta on asiakkaalle ennakoitava hinnoittelutapa, sillä projektin loppuhinta tai kiinteä kuukausihinta on sovittu etukäteen. Jatkuvassa kuukausihinnoittelussa asiakkaan kannattaa ottaa huomioon, että yhteistyön jatkuessa pitkään, sisällöntuottajan on jossain vaiheessa tarkistettava hintoja esimerkiksi inflaation ja yleisen hintatason nousun vuoksi.


Sisällöntuotannon hinta. Keltainen taskulaskin.

Projektihinnoittelussa yhden artikkelin tai blogikirjoituksen hinta voi vaihdella parista sadasta eurosta yli tuhanteen euroon, riippuen tekstin laajuudesta ja vaativuudesta.


Sisällöntuottajan ammattitaito - mistä se koostuu?

Sisällöntuottaja on kirjoittamisen ammattilainen. Tämä tarkoittaa useita asioita. Kirjoittamisen ammattilaisen on oltava ensinnäkin taitava kirjoittaja: osata kieliopin kiemurat ja saada pilkut loksahtamaan paikoilleen. Taitavalla kirjoittajalla on myös laaja sanavarasto, ja lahjakkuutta tai opittua taitoa muodostaa selkeitä virkkeitä.


Kielellisten taitojen lisäksi sisällöntuottajalta on löydyttävä lahjakkuutta muotoilla monimutkainenkin aihe ymmärrettäväksi tekstiksi. Hänen tulee osata solahtaa asiakasyrityksen asiakkaan asemaan ja kertoa asia kohderyhmälle luontevalla tavalla, kielellä ja tyylillä. Hänen on ymmärrettävä yrityksen tone-of-voice eli tyyli ja äänensävy, jolla yritys viestii - ja ymmärryksen lisäksi osattava integroida se omaan tekstiinsä.


Taitava sisällöntuottaja pystyy kirjoittamaan tekstin, joka solahtaa yrityksen muuhun viestintään ja samalla puhuttelee kohderyhmää niin, että lukija kokee tulleensa ymmärretyksi. Sisällöntuottajan ammattitaitoa on kirjoittaa hyödyllinen teksti aiheesta kuin aiheesta ja yritykselle kuin yritykselle pienen taustatutkimuksen perusteella.


Sisällöntuottajan osaaminen on kertynyt yleensä sekä opintojen että kokemuksen kautta. Yleensä taitavan kirjoittajan taustaan kuuluu myös harrastuneisuutta lukemiseen ja kirjoittamiseen, sillä tekemällä oppii. Harrastuneisuuden merkitystä ei kannata väheksyä.


Sisällöntuotannon hinta. Auringonlasku merellä.

Miksi sisällöstä kannattaa maksaa?

Kilpailussa näkyvyydestä verkossa laadukkaat sisällöt ovat yksi tärkeimmistä kilpailukeinoista. Organisaation tai yrityksen, joka haluaa tavoittaa kohderyhmänsä, on julkaistava kohderyhmää kiinnostaa sisältöä. Kohderyhmää mietityttäviin kysymyksiin vastaava sisältö auttaa yritystä näkymään kohderyhmälle verkon hakukoneissa.


Laadukasta sisältöä voi luoda joko omin voimavaroin tai tilata sitä ulkopuoliselta sisällöntuottajalta. Jos kirjoittaminen luonnistuu ja avainsanat ovat tiedossa, voi yrittäjä tai yrityksen markkinointivastaava tuottaa sisällöt verkkosivuille. Monelle tässä kohtaa tulee vastaan kuitenkin joko se, ettei kirjoittaminen ole omaa osaamisalaa, tai aika ei yksinkertaisesti riitä.


Laadukkaan sisällön tuottaminen ei automaattisesti onnistu jokaiselta. Hyvä tekstisisältö puhuttelee kohderyhmää ja tarjoaa heidän etsimänsä tiedon muodossa ja tyylillä, joka juuri kohderyhmän on helppo ymmärtää ja omaksua. Tällaisen sisällön tuottaminen vaatii aikaa, vaivaa ja ammattitaitoa. Jos sitä tekee yrittäjyyden tai muiden työtehtävien lomassa, ei työn jälki ole välttämättä yhtä laadukasta, mietittyä ja hiottua, kuin jos kirjoittaminen olisi teetetty ammattilaisella, joka pystyy keskittymään sisällöntuotantoon sataprosenttisesti. Ammattisisällöntuottajalta teksti syntyy myös tehokkaammin ja nopeammin kuin muun työn ohessa kirjoittavalta työntekijältä.


Syitä tilata sisältöjä sisällöntuottajalta ovat siis muun muassa ajansäästö ja laadukkaampi lopputulos.


Ammattikirjoittaja pystyy tuottaa tehokkaasti sisältöjä, jotka hyödyttävät sinua parempana verkkonäkyvyytenä, lisääntyneinä vierailijamäärinä verkkosivuilla, parempina liideinä ja lisääntyneenä myyntinä. Kun näyt hakukoneissa ja vastaat kohderyhmäsi kysymyksiin hyvillä ja selkeillä teksteillä, jäät mieleen, vaikka ostaminen ei olisi juuri sillä hetkellä ajankohtaista. Toisaalta, jos lukijalla on jo ostohousut jalassa, voi laadukas sisältö vakuuttaa hänet siitä, että tiedät, mistä puhut.


Sisällöntuotanto parantaa siis vähintäänkin näkyvyyttäsi ja brändiäsi, ja parhaimmillaan tuo sinulle suoraan lisää myyntiä. Tällaisesta hyödystä kannattaa maksaa.


Tarvitsetko taitavaa kirjoittajaa? Tutustu palveluihini ja ota yhteyttä!


22 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page