top of page
  • Writer's pictureRonja Norja

Mitä on sisällöntuotanto?

Sisällöntuotanto tarkoittaa sisällön luomista yrityksen eri kanaviin, kuten verkkosivuille, blogiin ja sosiaaliseen mediaan. Sisällöntuotannolla voidaan viitata tekstisisältöihin, kuvaan, videoon tai vaikka podcastiin. Nämä kaikki ovat sisältöjä, joita voi lukea, katsella tai kuunnella.


Sisällöntuotannon tarkoitus on tarjota yrityksesi tai organisaatiosi kanavia seuraaville tai verkkosivuillasi vieraileville jotain mielenkiintoista ja hyödyllistä luettavaa, katseltavaa ja kuunneltavaa. Sisältö voi viihdyttää tai välittää tietoa.


Miten tahansa sisältöä kulutetaan, on sisällön tarkoitus aina luoda jonkinlaista vuorovaikutusta yrityksen ja yleisön välille. Sisällöntuotannon on tarkoitus tuottaa sinulle ja yrityksellesi sellaista materiaalia, jota voit julkaista kanavissasi ja jota yleisösi haluaa kuluttaa.


Mitä on sisällöntuotanto? Sisällöntuottaja kirjoittaa valkoisella näppäimistöllä.

Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto

Sisällöntuotanto liittyy aina vahvasti yrityksen tai organisaation markkinointiviestintään. Se on yleensä osa sisältömarkkinointia.


Sisältömarkkinointi on puolestaan markkinoinnin osa-alue, jossa potentiaaliselle asiakkaalle tarjotaan luettavaa, kuunneltavaa tai katseltavaa, joka ensinnäkin tarjoaa hänelle sinällään jotain arvokasta, ja sen lisäksi ohjaa häntä tutustumaan sisällön tarjoavaan yritykseen tai organisaatioon.


Markkinointiviestintään kuuluu yleensä sisällöntuotannon lisäksi paljon muutakin: mainontaa verkossa ja fyysisissä ympäristöissä, suhdetoimintaa, sosiaalista mediaa, hakukoneoptimointia ja vaikkapa uutiskirjeitä. Sisällöntuotanto tukee ja auttaa toteuttamaan myös näitä muita markkinoinnin osa-alueita. Esimerkiksi yrityksen verkkosivuille säännöllisesti tuotettu blogisisältö mahdollistaa mielenkiintoiset somepostaukset, parantaa hakukonenäkyvyyttä ja uutiskirjeiden täydentämisen.


Sisällöntuotannolla annat tavallaan maistiaisen ammattitaidostasi. Näytät, mitä osaat ja missä olet hyvä. Tämä voi tapahtua monella eri tavalla, erilaisilla kulmilla: esimerkiksi kauneusalan yrittäjä voi laatia tutoriaaleja helppoihin arkimeikkeihin tai -kampauksiin, samalla vinkaten, että monimutkaisemmat kaunistautumisoperaatiot kannattaa tulla teettämään paikan päälle.


Toisaalta vaikkapa viestintäalan yrittäjä voi osoittaa osaamistaan kirjoittamalla mielenkiintoisia ja ajankohtaisia pakinoita Linkedin-profiiliinsa. Näin hän osoittaa viestinnällisiä taitojaan samalla viihdyttäen ja sitouttaen lukijaa odottamaan seuraavia tekstejä.


Mitä on sisällöntuotanto? Kasvit kahvilan pöydällä.

Sisällöntuotannon hyödyt

Sisällöntuotanto voi hyödyttää yritystä monella tavalla. Se tukee eri markkinoinnin osa-alueita, mutta myös myyntiä ja asiakaspalvelua. Hyvin laaditut sisällöt tuovat verkkosivuillesi liikennettä, auttavat kävijöitä ymmärtämään toimialaasi ja tuotteitasi, ja ohjaavat ostamaan. Käydään seuraavaksi läpi joitain esimerkkejä sisällöntuotannon hyödyistä.


Verkkonäkyvyyttä sisällöillä

Sisällöntuotannon yksi tehtävä on hakukonenäkyvyyden parantaminen. Tämä onnistuu tuottamalla tekstisisältöä yrityksen verkkosivuille. Mitä enemmän sivusto sisältää laadukasta, avainsanarikasta sisältöä, sitä paremmin se näkyy hakukoneiden tuloksissa. Hakukoneet nimittäin etsivät sivustoja ja sisältöjä sen perusteella, miten hyvin ne tuntuvat algoritmin mielestä vastaavan käytettyyn hakutermiin.


Jos hakukoneesta etsii esimerkiksi tietoa markkinoinnin palveluista, sellainen sivusto, jossa on useampia pitkiä ja perusteellisia artikkeleita, jotka sisältävät hakutermin muutamassa eri muodossa, pärjää todennäköisesti aika hyvin. Tällainen sivusto löytyy hakutulosten ensimmäiseltä sivulta. Toisaalta sivusto, jossa hakutermi kyllä esiintyy monta kertaa, mutta jonka tekstit ovat lyhyitä ja pintapuolisia, jää varmasti vasta seuraaville sivuille.


Sitouttavaa sisältöä

Toinen tavoite sisällöntuotannolle on yleisön sitouttaminen. Esimerkiksi tuottamalla sosiaalisen median kanaviin kiinnostavaa ja hyödyllistä sisältöä, saadaan ihmiset seuraamaan tiliä aktiivisemmin, sekä tykkäämään julkaisuista ja kommentoimaan niitä.


Se, mitä tällä sitouttamisella saavutetaan, on tietoisuutta yrityksestä, sen palveluista ja tuotteista. Yhä useammat silmäparit seuraamassa yritystäsi nostaa aina potentiaalisten asiakkaidesi määrää.


Mitä on sisällöntuotanto? Tekstiä tietokoneen näytöllä.

Tiedottavaa sisältöä

Sisältöjesi kannattaa aina viihdyttää tai auttaa yleisöäsi. Tiedottavasta tai neuvovasta sisällöstä hyötyvät niin markkinointisi, myyntisi kuin asiakaspalvelusi.


Sisällöt, joissa neuvot esimerkiksi, miten tuotettasi käytetään, auttavat sekä potentiaalisia asiakkaita ymmärtämään tarjoomaasi paremmin että olemassa olevia asiakkaitasi hyödyntämään tuotetta tehokkaammin. Samaa sisältöä voi siis jakaa luettavaksi tai katseltavaksi sekä ulospäin markkinointina että asiakkaille vaikkapa uutiskirjeessä.


Sisällöntuotannon hinta

Mitä sisällöntuotanto maksaa? Sisällöntuotannon palveluiden hinnassa on valtavia eroja. Erot johtuvat monesta eri tekijästä. Ensinnäkin sisältöjä on monenlaisia: pitkä artikkeli hinnoitellaan luonnollisesti eri tavalla kuin vaikkapa Instagram Story. Myös hinnoittelun tavat ovat erilaisia. Siinä, missä joku veloittaa projektikohtaisen hinnan, toinen laskuttaa käyttämistään työtunneista.


Sisällöntuottajat ovat usein itsenäisiä yrittäjiä ja freelancereita, ja hinnoittelevat työnsä sen mukaan, mikä tuntuu sopivalta korvaukselta heidän omasta työpanoksestaan. Myös ammattitaidossa on eroja, jotka näkyvät hinnassa. Aloitteleva sisällöntuottaja veloittaa työstään varmasti vähän vähemmän kuin kokenut ammattilainen, jolla on jo näyttää työnsä tuloksia.


Erilaiset ammattiliitot ja järjestöt laativat myös omia palkkiosuosituksiaan. Esimerkiksi journalistiliiton suositusta seuraava tekstisisisältöjä tarjoava sisällöntuottaja laskuttaa todennäköisesti 60-70 euroa tunnilta. Yhden blogitekstin tai artikkelin hinta voi silti vaihdella parista sadasta eurosta yli tonniin, riippuen tekstin vaativuudesta.


Miten laaditaan sisältösuunnitelma?

Sisällöntuotantoa varten kannattaa laatia sisältösuunnitelma. Se tarkoittaa käytännössä vain suunnitelmaa siitä, mitä sisältöjä halutaan tuottaa, missä järjestyksessä ja missä aikataulussa.


Sisältösuunnitelman suurimpana hyötynä on se, että se varmistaa johdonmukaisen ja säännöllisen sisällöntuotannon. Säännöllisyys on merkittävä tekijä tehokkaassa sisällöntuotannossa, sillä esimerkiksi hakukoneet ja somekanavat suosivat niitä, jotka julkaisevat säännöllisesti jotain uutta. Lisäksi yleisösi, joka nauttii sisällöistäsi, odottaa säännöllisesti uutta luettavaa tai katseltavaa. Eihän tuoteta heille pettymystä?


Mitä on sisällöntuotanto? Listaa kirjoitetaan vihkoon.

Sisältösuunnitelman laatiminen ei ole rakettitiedettä. Yksinkertaisimmillaan sisältösuunnitelma voi olla lista blogikirjoitusten aiheista ja päätös julkaista uusi blogiteksti kerran kuukaudessa. Jos tarkoitus on julkaista sisältöä myös somekanavissa ja uutiskirjeessä, voi olla hyödyllistä ottaa käyttöön vaikkapa excel-taulukko, johon eri sisältötyypit ja niiden julkaisuaikataulut on helppo suunnitella.


Aiheiden pohdinta kannattaa aloittaa miettimällä omia avainsanoja. Millä termeillä potentiaalinen asiakkaasi etsii tietoa palveluistasi? Listaa ainakin muutamia hakutermejä. Näillä pääset jo hyvään alkuun ja kun olet listannut esimerkiksi viisi blogitekstin otsikkoa, on niiden perusteella helppo ideoida aina vain lisää sisältöjen aiheita. Samoja aiheita voi hyödyntää sekä blogiteksteissä että somekanavissa, kunhan muokkaa tulokulmaa kunkin kanavan kulttuuriin sopivaksi.


Sisältösuunnitelman voi laatia itse tai pyytää apua sisällöntuottajalta. Sisällöntuottajalla on usein kokemusta ja osaamista kartoittaa avainsanasi jopa sinua nopeammin ja perusteellisemmin, sillä he työskentelevät sisältöjen parissa joka päivä.


Sisällöntuotanto englanniksi ja muilla kielillä

Kuuluuko kohderyhmääsi myös kansainvälistä porukkaa? Monen yrityksen asiakaskunta tai sidosryhmät eivät puhu suomea - se on luonnollista pienellä kielialueella, viimeistään kasvuvaiheessa, kun kansainväliset markkinat alkavat kiinnostaa.


Jos haluat houkutella verkkosivuillesi tai somekanaviesi pariin myös muun kielistä yleisöä, tarvitset myös sisällöntuotanto englanniksi tai muilla kielillä. Sisällöntuotanto onnistuu tällöin kahdella eri tavalla: kääntämällä jo olemassa olevaa sisältöä, tai luomalla uutta uudella kielellä.


Jos kielivalikoima on tärkeä sisällöntuotantosi kannalta, kannattaa jo alkuun etsiä sisällöntuotaja, jolta sujuu sisällöntuotanto myös englanniksi. Ruotsinkielisiä sisällöntuottajia löytyy myös Suomesta suhteellisen helposti, mutta muut kielet voivat jo aiheuttaa jonkinlaisia haasteita. Sisällöntuottajaa etsiessä voi myös hyödyntää olemassa olevia verkostoja. Jos sidosryhmäsi ovat yleisesti vaikkapa ranskankielisiä, kysy suoraan heiltä, osaisivatko he suositella joko kääntäjää tai sisällöntuottajaa, jolta sujuu ranska.


Mitä on sisällöntuotanto? Tilaaja etsii tietoa sisällöntuottajista.

Miten tilata sisällöntuotantoa?

Sisällöntuotannon tilaaminen on aloitettava siitä, että löytää itselleen sopivan sisällöntuottajan. Aloita siis selaamalla ainakin muutaman sisällöntuottajan työnäytteitä: näin saat kuvan sisällöntuottajan tyylistä ja äänestä. Ovatko tekstit tai videot helposti seurattavia ja kiinnostavia? Osaako hän selostaa monimutkaisetkin asiat ymmärrettävästi? Entä tuottaa mielenkiintoista sisältöä monenlaisista eri aiheista?


Kun sopiva sisällöntuottaja on löytynyt, laita hänelle viestiä ja kerro tarpeistasi. Usein sisällöntuottajat ovat listanneet hinnastonsa verkkosivuilleen tai somekanaviinsa. Jos kuitenkin mielessäsi on useampi blogikirjoitus tai vaikka videosarja, voit neuvotella pakettihinnasta. Erityisen hyviä diilejä voi saada, kun tarvitset pitkäaikaisen sisällöntuottajan jatkuvaan yhteistyöhön. Älä siis arkaile pyytää tarjousta!


Vaikka sinulla ei olisi aivan selkeänä mielessä, mitä sisältöjä tarvitset, tai et olisi vielä laatinut sisältösuunnitelmaa, sisällöntuottajalle kannattaa laittaa jo viestiä. Moni sisällöntuottaja neuvoo mielellään siinä, mistä kannattaa lähteä liikkeelle ja auttaa sisältösuunnitelman laadinnassa. Rohkeasti viestittelemään siis!


41 katselukertaa0 kommenttia

コメント


bottom of page