top of page
  • Writer's pictureRonja Norja

Verkkosivun sisältöjen saavutettavuus: miksi ja miten

Verkkosivusto tarjoaa tehokkaan tavan viestiä ja jakaa tietoa asiakkaille, yhteisön jäsenille tai käyttäjille ympäri maailmaa. Kaikki eivät kuitenkaan näe ja kuluta verkkosisältöä samalla tavalla. Siksi sivuston sisältöjen saavutettavuus on tärkeää ottaa huomioon, mielellään jo sisältöjä suunniteltaessa.


Mitä verkkosivun sisältöjen saavutettavuus tarkoittaa ja miksi se kannattaa huomioida?


Saavutettavuus tarkoittaa fyysisessä maailmassa sitä, että eri paikkoihin pääsee kulkemaan esimerkiksi pyörätuolilla, rollattoorin kanssa tai jalka paketissa. Digiympäristössä taas saavutettavuus tarkoittaa, että jokaisen käyttäjän on helppo päästä sisältöihin käsiksi ja hyödyntää niitä. Saavutettavaa sivustoa on helppo käyttää riippumatta käyttäjän digitaidoista, rajoitteista ja haasteista, tai käytössä olevasta laitteistosta ja käyttöympäristöstä.


Nurmikon seassa kyltti, jossa on teksti: "Step free Route" ja nuoli oikelle. Verkkosivuston sisältöjen saavutettavuus.

Saavutettavuus auttaa etenkin henkilöitä, joilla on erityistarpeita. Erityisiä tarpeita voivat tuoda mukanaan esimerkiksi näkö- tai kuulovamma, motoriset rajoitteet, tai kognitiiviset haasteet, kuten hahmottamisen tai keskittymisen vaikeudet. Saavutettavaa sivustoa voi lukea esimerkiksi näkövammaisen käyttämän näytönlukulaitteen avulla, ja videoita seuraamaan myös henkilö, joka ei kuule. Saavutettavuus tarkoittaa verkkosivustolla myös selkeää navigointia ja helposti silmäiltäviä ja sisäistettäviä tekstikokonaisuuksia.


Saavutettavuudessa on kyse ensisijaisesti tasavertaisesta mahdollisuudesta päästä sisältöjen äärelle, kuluttaa niitä, viihtyä, oppia ja saada tietoa. Toisaalta saavutettavuus on myös osa hyvää käyttäjäkokemusta kaikenlaisille käyttäjille, ja erilaisissa olosuhteissa ja erilaislla laitteilla sisältöjä kulutettaessa.


Vaikka verkkosisällön saavutettavuus on ensisijaisesti tarkoitettu auttamaan niitä, joilla on erityistarpeita, sen huomioiminen myös parantaa sivuston käytettävyyttä ja löydettävyyttä. Esimerkiksi kuvien alt-tekstit auttavat hakukoneita indeksoimaan sisältöä paremmin. Selkeästi jäsennelty sisältö ja helppokäyttöiset navigaatiot parantavat käyttäjien sitoutumista ja viihtyvyyttä.


Tyttö seisoo autotiellä ja tutkii isoa paperikarttaa. Verkkosivuston sisältöjen saavutettavuus.

Miten oman sivuston sisältöjen saavutettavuutta voidaan parantaa?


Keräsin tähän joitain hyviä ja helppoja tapoja parantaa omien sisältöjesi saavutettavuutta. Näiden askelten avulla pääset ainakin alkuun, ja teet sivustostasi heti paljon saavutettavamman monelle uudelle käyttäjäryhmälle:


Alt-tekstit kuvissa

Lisää alt-tekstiksi kuvaus siitä, mitä kuvassa on. Näin näytönlukuohjelmistoa käyttävä saa kuvauksen siitä, minkä muut näkevät näytöltä kuvana.


Selkeä ja jäsennelty sisältö

Käytä otsikoita, alaotsikoita ja kappalejakoa helpottamaan sisällön lukemista ja hahmottamista. Tämä auttaa erityisesti henkilöitä, joiden on hankala hahmottaa tai keskittyä lukemaan pitkiä tekstikokonaisuuksia. Se myös helpottaa sisällön nopeaa silmäilyä.


Helppokäyttöinen navigaatio

Selkeä ja helposti hahmotettava sivustorakenne auttaa kaikkia sivuston käyttäjiä löytämään etsimänsä. Selkeä navigaatio helpottaa sivustolla liikkumista.


Sanapelilauta, johon muodostettu sana "Caption". Verkkosivun sisältöjen saavutettavuus.

Värien käyttö

Varmista, että sivustollasi on riittävä värikontrasti eli värit erottuvat riittävästi toisistaan. Näin tekstin lukeminen on helppoa myös näkövammaisille käyttäjille. Selkeät, toisistaan erottuvat värit auttavat myös sivustosi käyttöä erilaisissa valaistusolosuhteissa ja näytöillä, jotka toistavat värejä eri tavoin.


Sulautettu multimedia

Jos sivustollasi on videoita tai äänitiedostoja, tarjoa tekstitykset, kuvailutulkkaus ja mahdollisuus säätää äänenvoimakkuutta.


Lomakkeet ja interaktiiviset elementit

Tarkista, että kaikki lomakkeet ja interaktiiviset elementit ovat helposti käytettävissä näppäimistöllä ja että niiden käyttö on helppoa myös ruudunlukijoiden avulla.


Testaa saavutettavuus

Voit hyödyntää myös saavutettavuustestejä ja -työkaluja varmistaaksesi, että sivustosi täyttää saavutettavuusstandardit ja ohjeet.


Näiden helppojen askelten avulla teet kertaheitolla sivustosi sisällöistä paremmin saavutettavia. Kun sisältösi ovat saavutettavia useammille käyttäjäryhmille, laajennat samalla niiden kohdeyleisöä valtavasti, eli saat ison joukon uusia potentiaalisia sivustokävijöitä ja sitä kautta maksavia asiakkaita.


Kaikkien käyttäjien tarpeiden huomioiminen on tärkeää, jotta voimme luoda oikeasti osallistavan ja saavutettavan verkkoympäristön.

Comments


bottom of page